Barn
Voksne med barn 3-9 år - maks 6 tau

NB! meld på kun de(n) voksne som skal sikre! Opptar man flere plasser fordi man også melder på barna må man betale ekstra for plassen man opptar!
Kurset varer i 3 timer første gangen, da møter man uten barna for da lærer de voksne å sikre hverandre. De neste 3 gangene varer kurset 1,5 timer
Startdatoer:
søndag 3 januar kl. 9:15
Dato: søndag 3 januar kl. 9:15
Ledige plasser: 0
Pris: 1300
Innhold:
Avbestilling kostnadsfritt senest 4 dager før oppstart. Ved senere avbestilling faktureres for halve deltakeravgiften. Ved manglende oppmøte, dersom det ikke har blitt gitt beskjed på forhånd, faktureres for hele deltakeravgiften.

Ved sykdom kan avbestilling skje uten omkostninger også etter avbestillingsfristen, forutsatt at beskjed blir gitt samme dag som sykmeldingen er datert.
Påmelding kurs
1
Voksne med barn 3-9 år - maks 6 tau
2
søndag 3 januar
kl. 9:15
3
Logg inn
4
Tilleggsopplysninger
5
Send påmelding
6
Kvittering
    
Levert av: